English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 11: Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас (број лиценци: 30)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0182/13-ЛГ-ДСУ од 24/2/2011 Јавно комунално предузеће ГРАДСКА ТОПЛАНА, Зрењанин 20489758 Зрењанин Панчевачка 55 311.01-55/2010-Л-I,311.01-65/2010-Л-I од 24/2/2011 10
0221/14-ЛГ-ДСУ од 15/5/2014 ВиГас Тел Д.О.О. Београд 20466766 Београд Кумодрашка 241 311.01-124/2011-Л-I од 15/5/2014 10
0250/15-ЛГ-ДСУ од 21/5/2015 "BOSS CONSTRUCTION ДОО ТРСТЕНИК - СТАРИ ТРСТЕНИК", ТРСТЕНИК 20876565 Стопања Стари Трстеник 311.01-112/2013-Л-I од 21/5/2015 10
0261/15-ЛГ-ДСУ од 2/10/2015 "CYRUS ENERGY" предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 17373021 Београд Вишњичка 8 311.01-31/2014-Л-I од 2/10/2015 10
0277/17-ЛГ-ДСУ од 10/2/2017 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "СОМБОР-ГАС" ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА И ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА СОМБОР
08685193 Сомбор Трг Светог Тројства број 1 311.01-218/2016-Л-I од 10/2/2017 10
0278/17-ЛГ-ДСУ од 24/3/2017 Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-219/2016-Л-I од 24/3/2017 10
0279/17-ЛГ-ДСУ од 24/3/2017 Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ ад Београд, Патријарха Димитрија 12в
17179322 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.01-224/2016-Л-I од 24/3/2017 10
0281/17-ЛГ-ДСУ од 28/4/2017 Јавно предузеће “ГАС” Темерин
08060274 Темерин Новосадска 421 311.01-22/2017-Л-I од 28/4/2017 10
0282/17-ЛГ-ДСУ од 26/5/2017 Јавно комунално предузеће "Суботицагас" Суботица
20114223 Суботица Јована Микића 58 311.01-26/2017-Л-I од 26/5/2017 10
0283/17-ЛГ-ДСУ од 26/5/2017 Јавно предузећe за комунално-стамбене послове “КОМУНАЛАЦ” Нови Бечеј са потпуном одговорношћу
08285063 Нови Бечеј Слободана Перића 163 311.01-23/2017-Л-I од 26/5/2017 10
0285/17-ЛГ-ДСУ од 9/6/2017 Јавно комунално предузеће “ДРУГИ ОКТОБАР” Вршац
08010072 Вршац Стевана Немање број 26 311.01-11/2017-Л-I од 9/6/2017 10
0286/17-ЛГ-ДСУ од 9/6/2017 Јавно предузеће „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас
08666016 Врбас Козарачка 3 311.01-222/2016-Л-I од 9/6/2017 10
0287/17-ЛГ-ДСУ од 20/6/2017 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ "ИНТЕРКЛИМА", Д.О.О. Врњачка Бања
07378572 Врњачка Бања Кнеза Милоша број 161 311.01-58/2017-Л-I од 20/6/2017 10
0288/17-ЛГ-ДСУ од 20/6/2017 Јавно комунално предузеће „ЧОКА“ п.о. Чока
08148058 Чокa Палих бораца 5 311.01-4/2017-Л-I од 20/6/2017 10
0289/17-ЛГ-ДСУ од 20/6/2017 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" Рума
08593205 Рума улица ЈНА број 136 311.01-19/2017-Л-I од 20/6/2017 10
0290/17-ЛГ-ДСУ од 19/7/2017 "ГАС" друштво са ограниченом одговорношћу Бечеј
08793590 Бечеј Чарнојевићева број 2 311.01-69/2017-Л-I од 19/7/2017 10
0291/17-ЛГ-ДСУ од 19/7/2017 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Срем-Гас" Сремска Митровица
08675295 Сремска Митровица Трг Војвођанских бригада број 14/I 311.01-43/2017-Л-I од 19/7/2017 10
0292/17-ЛГ-ДСУ од 4/8/2017 Јавно комунално предузеће „7. октобар“ Нови Кнежевац 08128260 Нови Кнежевац Карађорђева 49 311.01-68/2017-Л-I од 4/8/2017 10
0293/17-ЛГ-ДСУ од 24/8/2017 Акционарско друштво за пренос и дистрибуцију гаса ГАС-ФЕРОМОНТ ад Стара Пазова 08258384 Стара Пазова Бранка Радичевића број 67 311.01-17/2017-Л-I од 24/8/2017 10
0294/17-ЛГ-ДСУ од 24/8/2017 Друштвo са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже „Ресава-гас” Свилајнац 20183004 Свилајнaц Хајдук Вељкова 23 311.01-53/2017-Л-I од 24/8/2017 10
0295/17-ЛГ-ДСУ од 29/9/2017 Јавно предузеће за дистрибуцију гаса "Ингас" ЈП Инђија
08190135 Инђијa Блок 63, објекат 14/II 311.01-10/2017-Л-I од 29/9/2017 10
0296/17-ЛГ-ДСУ од 29/9/2017 Јавно комунално предузеће "Полет" Пландиште
08049599 Пландиште Обилићева 15 311.01-99/2017-Л-I од 29/9/2017 10
0297/17-ЛГ-ДСУ од 17/10/2017 Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.01-187/2016-Л-I од 17/10/2017 10
0299/17-ЛГ-ДСУ од 8/12/2017 Јавно предузећe за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „ЕЛГАС” Ј.П. Сента
08025886 Сента Калмана Миксата број 37 311.01-215/2016-Л-I од 8/12/2017 10
0300/18-ЛГ-ДСУ од 19/1/2018 Јавно комунално предузеће "СТАНДАРД" Ада
08137005 Ада 8. октобра 1 311.01-132/2017-Л-I од 19/1/2018 10
0301/18-ЛГ-ДСУ од 2/2/2018 Јавно предузећe за послове дистрибуције гаса “КОВИН-ГАС” Ковин 08646538 Ковин Светозара Марковића 15 311.01-33/2017-Л-I од 2/2/2018 10
0302/18-ЛГ-ДСУ од 22/6/2018 Јавно комунално предузећe „ГРАДИТЕЉ“ Србобран
08067546 Србобран Доситеја Обрадовића 2 311.01-45/2018-Л-I од 22/6/2018 10
0303/19-ЛГ-ДСУ од 1/2/2019 СИГАС д.о.о. Пожега
20269979 Пожегa Николе Пашића број 2 311.01-123/2018-Л-I од 1/2/2019 10
0308/19-ЛГ-ДСУ од 12/12/2019 Акционарско друштво за изградњу гасовода и дистрибуције гаса "УЖИЦЕ-ГАС", Ужице 20305444 Ужице Љубе Стојановића 4 311.01-80/2019-Л-I од 12/12/2019 10
0309/19-ЛГ-ДСУ од 12/12/2019 Привредно друштво за дистрибуцију гаса ЛОЗНИЦА-ГАС д.о.о. у мешовитој својини Лозница 17547402 Лозница Војводе Мишића 4 311.01-72/2019-Л-I од 12/12/2019 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије