English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 10: Складиштење и управљање складиштем природног гаса (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0147/13-ЛГ-СКУ од 13/1/2011 Подземно складиште гаса Банатски Двор друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 20609052 Нови Сад Народног фронта 12 311.01-109/2010-Л-I,311.01-110/2010-Л-I од 13/1/2011 10
| 1-50

<< Back


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије