English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Десетогодишњи планови развоја оператора система

YUGOROSGAZ TRANSPORT

Датум

Документ

20.06.2017.

Одлука о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2017-2026. године

01.06.2017.

План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2017-2026. године

24.09.2018.

Одлука о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2018-2027. године

30.08.2018.

План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2018-2027. године

30.07.2019.

Одлука о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2019-2028. године

14.05.2019.

План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ за период 2019-2028. године

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА

Датум

Документ

30.12.2020.

Одлука о давању сагласности на План развоја транспортног система Транспортгас Србија за период 2020-2029. године

30.12.2020.

План развоја Транспортгас Србија за период 2020-2029. године

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ (ЕМС АД)

Датум

Документ

15.12.2017.

Одлука о давању сагласности на план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026

15.12.2017.

План развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026 (Appendix 1, Appendix 2)

08.02.2019.

Одлука о давању сагласности на план развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027

27.12.2018.

План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027

17.10.2019.

Одлука о давању сагласности на план развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028

12.09.2019.

План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028

19.11.2020.

Одлука о давању сагласности на план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029

19.11.2020.

План развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029

03.03.2022.

Одлука о давању сагласности на план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030

03.03.2022.

План развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030
ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије