English
 Све/Области

   Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Изузећа за нову инфраструктуру у области природног гаса

Сагласно Закону о енергетици (члан 288), нови инфраструктурни објекти гасоводног система (интерконектори или складишта природног гаса, могу се на захтев изузети од примене члана 224. закона, као и права на приступ из члана 283. став 1. закона.

Агенција доноси акт о изузећу по прибављеном мишљењу Министарства и са мишљењем Министарства и детаљним образложењем објављује се у "Службеном гласнику" Републике Србије и на интернет страници Агенције. Агенција до сада није добијала захтеве за изузеће.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије