English
 Све/Области
  Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Нафта и деривати нафте

Тарифни системи

Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са овлашћењима дефинисаним Законом о енергетици, утврђује:

На тарифне системе сагласност даје Влада Републике Србије.

Тарифни систем је скуп правила и критеријума на основу којих се максимално одобрени приход регулисане делатности распоређује на поједине категорије и групе потрошача преко тарифних елемената и тарифних ставова.

Тарифним системом се утврђују елементи за обрачун, као и начин обрачуна услуге транспорта за кориснике система.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена (Закон о енергетици из 2011.)
Методологије одређивања цена (Закон о енергетици из 2004.)
Тарифни системи
Мишљења Агенције о ценама
Регулисане цене


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије