English
 Све/Области

16th ERRA Summer School
Introduction to Energy Regulation
July 09-14, 2018, Budapest, Hungary

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Нафта и деривати нафте

Тарифни системи

Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са овлашћењима дефинисаним Законом о енергетици, утврђује:

На тарифне системе сагласност даје Влада Републике Србије.

Тарифни систем је скуп правила и критеријума на основу којих се максимално одобрени приход регулисане делатности распоређује на поједине категорије и групе потрошача преко тарифних елемената и тарифних ставова.

Тарифним системом се утврђују елементи за обрачун, као и начин обрачуна услуге транспорта за кориснике система.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије за одређивање цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије